Onze zendelingen

STUK VOOR STUK TOPPERS ONZE ZENDELINGEN

Wij hebben een groot hart voor zending. Samen ondersteunen we een aantal gemeenteleden met gebed en financiën die als zendelingen werken. Doneren kan je gemakkelijk doen door op de onderstaande knop te drukken. Klik het desbetreffende project wat je wil ondersteunen. Bedankt voor je gift

Donate

PROJECT OASE

Hoe zullen zij in Hem geloven van Wie ze niet gehoord hebben?
– Romeinen 10:14

Wat Ze zijn er helaas: landen in de wereld waar 2000 jaar na de komst van Christus nog altijd géén kerk is. Vooral voor sommige delen van de moslimwereld geldt dat. Hoe lang zal die situatie nog duren? Het is het diepe verlangen van de Vluchtheuvel en betrokken zendelingen om hier verandering in te zien komen. Dat God aanbeden zal worden door mensen van elk volk en in elke taal.
- Openbaring 7:9

Waar
Onze focus ligt op de gesloten landen van het Midden-Oosten en met name het Arabisch schiereiland. Om veiligheidsredenen kunnen we niet precies zeggen waar onze werkers zitten en wie zij zijn.

Hoe?
Om dit doel te bereiken zijn vanuit de Vluchtheuvel gemeenteleden gezonden naar deze gesloten landen om in woord en daad van het leven met Christus te getuigen in landen waar geen openlijke kerk mag bestaan. Onze werkers leven met en naast de inwoners van het land. In persoonlijk contact delen ze het Evangelie en werken zij aan de opbouw van de kleine, ondergrondse kerk die er in vrijwel ieder gesloten land bestaat.

Wie betaalt dit?
Onze werkers zijn afhankelijk van een achterban. Juist daarom is het van groot belang dat er mensen zijn die het grote belang van dit werk zien en, liefst periodiek, willen bijdragen aan de verbreiding van het Evangelie in de gesloten landen van het Midden-Oosten.

Hoe kan ik betrokken raken?
Project Oase wordt ondersteund door een enthousiast team van gemeenteleden uit de Vluchtheuvel o.l.v. Ivo Jaakke en Regina Nijenhuis. Wil je meer weten over Project Oase of samen met de gemeente bidden voor dit werk? Neem dan contact op met dit thuisfront-team via projectoase@vluchtheuvel.com.

Wilt u op een directe manier investeren in ‘de grote opdracht’ om het evangelie te verkondigen tot het einde van de aarde?

Maak je gift over aan:

Kerkgenootschap de Pinksterzending Arnhem:
SNS-bank: NL78 SNSB 0962832200
ING-bank: NL62 INGB 0002420800

o.v.v. “Project Oase”

ANBI-instelling: Giften aan dit adres zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

CASA CALEA

Wat en Waar?

Casa Calea 2022-08-07: ‘Seizoen 22/23’.

Het verhaal van onze betrokkenheid als kerk bij Roemenië, Boekarest, Casa Calea, begon met een ‘toevallige’ ontmoeting in augustus 2019 van Janine Pormes in een vliegtuig vanaf Boekarest naar Amsterdam. Anno 2022 is het zo dat Roel van Kooy daar bijna fulltime als pastor en manager aanwezig is en dat er geregeld activiteiten zijn om uit te reiken naar de mensen van de straat.

Casa Calea, voorheen Casa Cana waarbij de focus lag op kinderen, is méér dan een inloophuis voor volwassen daklozen en verslaafden. Het is een positief geestelijk bolwerk in een duister deel van de binnenstad van Boekarest. De wijk rondom het centraal station – Gara de Nord – is verouderd, verpauperd en is één van de wijken met een hoog gehalte aan: prostitutie, daklozen, verslaafden, geestelijk en lichamelijk beschadigde mensen en criminaliteit. Er is sprake van een straatcultuur, waarin het recht van de sterkste geldt. Ook de kinderen van de families die er wonen groeien op in deze cultuur en zijn al op jonge leeftijd losgeslagen en ongedisciplineerd. De lokale autoriteiten en organisaties hebben geen grip, geen capaciteit, geen interesse om hier hun handen aan te branden en doen dus niets.

Onze roeping in Boekarest is niet om de stad of de wijk te veranderen. Maar om, vanuit onze door God gegeven liefde en autoriteit, voor de mensen een lichtbaken te zijn waar iedereen welkom is.

Zodra mensen over de drempel stappen van Casa Calea, stappen ze in de wereld van Gods Koninkrijk – waarin Jezus Koning is – en waarin Hij, door Zijn genade het mogelijk maakt voor mensen om Zijn liefde in de drinken en rust te vinden. We mogen uitdelen van Gods genade, van Gods respect voor mensen, van Zijn onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde.

In Casa Calea worden mensen van de straat niet gezien als tweederangs burgers of uitschot van de maatschappij. Integendeel: wij zien en behandelen hen als de prinsen en prinsessen van de straat, als volwaardige door God geliefde mensen. Herstel van waardigheid en identiteit staat hoog op onze agenda, maar we zijn ons ervan bewust dat we dit zelf niet kunnen bewerken. Het is Gods werk en God heeft er voor gekozen om ons daarvoor te gebruiken.

In de loop van het 22 jarige bestaan van het inloophuis zijn er vele tientallen verhalen en krachtige getuigenissen van mensen die, mede door deze ministry en het werk wat God in hen heeft gedaan, hun leven op orde hebben gekregen. Er zijn vele voorbeelden van mensen die hun verslaving overwonnen hebben, een baan hebben gekregen, een gezin hebben gesticht of op een andere manier een beter leven hebben kunnen opbouwen. En dit proces is nog steeds gaande: bijna dagelijks worden mensen aangeraakt of bemoedigd door God.

Actueel

Visie:
Casa Calea is een bediening/ een huis in Boekarest, waar mensen van de straat de liefde van Christus ervaren en praktische hulp krijgen. Dit wordt uitgevoerd door christenen die zelf geraakt worden door de liefde van God en die zich geroepen weten om dit in praktijk te brengen.

Missie:
We willen de liefde, genade en overvloed die we zelf van God hebben ontvangen doorgeven aan de mensen van de straat. We willen voorzien in basisbehoeften zoals maaltijden, kleinschalige medische zorg, douchefaciliteiten en een kledingbank.

We doen dit mede door het delen en uitleggen van Gods woord en lofprijzing tijdens alle activiteiten en in een zondagse viering. Ook organiseren we een Alpha cursus voor de doelgroep.

We willen Roemeense christenen de mogelijkheid geven om hierin te groeien en hun plaats te vinden. En we willen een inspiratiebron zijn voor Nederlandse christenen, die overkomen om te steunen en mee te doen.

Het is mogelijk om het werk van Casa Calea te ondersteunen door een gift over te maken naar de Vluchtheuvel Arnhem:

Kerkgenootschap de Pinksterzending Arnhem:
SNS-bank: NL78 SNSB 0962832200 ING-bank:
NL62 INGB 0002420800 o.v.v. “Casa Calea help” ANBI-instelling:

Giften aan dit adres zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

 

 

 

Nieuwsbrief Aanmelden